За нас

„Енергоремонт-Козлодуй“ ЕООД (EРК) e създадена през 2007г. и има над 15 години опит в извършването на строително-монтажни дейности в областтта на енергетиката и промишлеността. ЕРК е специализирана също така и в осъществяване на ремонтни дейности на енергетично оборудване, както и на доставки и производство на метални конструкции. Фирмата разполага с многогодишен опит от успешни участия в планови ремонти на АЕЦ "Козлодуй" - за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи от системите за нормална експлоатация, и подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти, както и за подобряване условията на експлоатация на важни за безопасността и производството съоръжения, осигуряване на ремонтопригодност, възстановяване на ресурса на оборудването и съоръженията.

„Енергоремонт-Козлодуй“ ЕООД разполага със съвременна техника, оборудване и производствена база, както и с голям брой квалифициран персонал с многогодишен опит, което е утвърдило фирмата като надежден и сигурен партньор, който удовлетворява и най-високите изисквания за качество и безопасност на своите клиентите.

„Енергоремонт-Козлодуй“ ЕООД извършва ремонтни и строително-монтажни дейности в областта на енергетиката и промишлеността, котелно и турбинно оборудване, метални конструкции и др.

Наши клиенти са най-големите структуроопределящи енергийни предприятия в страната.

Architectural blueprint

„Енергоремонт-Козлодуй“ ЕООД разполага със съвременна техника, оборудване и производствена база, както и с голям брой квалифициран персонал с многогодишен опит, което е утвърдило фирмата като надежден и сигурен партньор, който удовлетворява и най-високите изисквания за качество и безопасност на своите клиентите.

„Енергоремонт-Козлодуй“ ЕООД извършва ремонтни и строително-монтажни дейности в областта на енергетиката и промишлеността, котелно и турбинно оборудване, метални конструкции и др.

Наши клиенти са най-големите структуроопределящи енергийни предприятия в страната.

Slide 1 carousel
Slide 3 carousel
Slide 7 carousel
Slide 8 carousel