Сертификати

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група I, строежи от първа до пета категория)

ksb1

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група I, строежи от първа до пета категория)

Преглед

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група II, строежи от първа до пета категория)

ksb2

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група II, строежи от първа до пета категория)

Преглед

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група III, строежи от първа до пета категория)

ksb3

Камарата на строителите в България - Удостоверение (група III, строежи от първа до пета категория)

Преглед

Камара на строителите в България – Удостоверение (група V)

ksb5

Камара на строителите в България – Удостоверение (група V)

Преглед

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

iso

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Преглед

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - Удостоверение

damth

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - Удостоверение

Преглед

EN ISO 3834-2:2005

certificate 3834

EN ISO 3834-2:2005

Преглед