Проекти

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2022г.” в АЕЦ Козлодуй ЕАД.

- Главен изпълнител

“Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2023г.” в АЕЦ Козлодуй ЕАД.

- Подизпълнител

"Подмяна на амортизирани участъци от магистрални тръбопроводи на топлоснабдителната система на гр.Козлодуй"
1. Участък от Северна магистрала от К13А-5 до К13А-6
2. Участък от Южна магистрала от К16-6 до К16-8
3. Участък от трета главна магистрала от К18 до К 21 и К 20-1

- Главен изпълнител

„Изграждане на система за хидроразтоварване на йонообменни смоли от филтри на СВО-5 в СК-3“. Работен проект EQEB-11730-R02 - ИП т. 2.2048.1 – Инвестиционна програма на АЕЦ Козлодуй

- Подизпълнител